WENDELBO LANDSKAP AS

Ingrid Wendelbo, MNLA

Frilans landskapsarkitekt for prosjektbasert engasjement eller innleie

// HVEM ?

Et prosjektengasjement gir muligheten for ditt kontor på  en trygg måte innhente kunnskap og erfaring dere har behov for, eksempelvis innen 3D-prosjektering, prosjektledelse, blågrønne strukturer, infrastruktur, by- og stedsutvikling, boligprosjektering  mm. Se CV for erfaring og referanser. 

Innleie kan benyttes allerede i en tilbudsfase som ledd i å innhente ønsket kunnskap for å vinne et tilbud dere ønsker.

// HVA ?

Ingrid Wendelbo er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU i 2013. Hun har 5 års erfaring fra faget og har jobbet i de fleste planstadier, har bred 3D-kompetanse og erfaring fra et bredt spekter av  type prosjekt og kunder.

Wendelbo Landskap AS stiller selv med laptop med følgende programvare: autocad Civil 3D inkl. Focus CAT applikasjoner for landskap, Revit med Focus RAT, Adobe designprogrammer, Infraworks og sketchup. 

// HVORDAN?

Ta kontakt og sammen finner vi en velfungerende løsning for deres prosjekt. Omfang og viktige krav forankres i kontrakt og legger en forutsigbar ramme rundt innleien. 

Bistand til deres prosjekter

// ARKITEKTUR OG LANDSKAP

// INFRASTRUKTUR

// BLÅGRØNNE STRUKTURER

// SKOLE, HELSE OG OMSORG

// PROSJEKTLEDELSE

// BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING

// 3D OG BIM FOR LANDSKAP

// KRAFTUTBYGGINGER

Close Menu